Belasting

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-2455691876686809”,
enable_page_level_ads: true
});

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

2.5  Hervorming belastingstelsel.

Het belastingstelsel wordt hervormd. Verschillen in fiscale behandeling worden verkleind, (meer) werken wordt  lonender, vervuiling krijgt een hogere prijs, belastingontwijking wordt aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt  verbeterd voor die bedrijven die hier ook daadwerkelijk economische activiteiten en banen opleveren.

  • De lasten voor burgers worden in 2021 per saldo met ruim 6 miljard euro ver……..  Lees het regeerakkoord (blz 35)

Ons standpunt over dit thema.

cda-logo-150x150Het Kabinet voert de vlaktaks in, dat is een eenvoudiger en eerlijker stelsel met twee tarieven (36,93% en 49,5%). Daarbij versimpelen we de huidige wirwar van inkomensschijven die tot veel onduidelijkheid leiden. Met de vlaktaks worden de lasten lager en dit leidt tot meer economische groei, en het is voor iedereen duidelijker wat hij of zij echt overhoudt van het bruto loon. Hierdoor gaan alle inkomensgroepen er de komende jaren op vooruit…..    Lees verder!


logo-christen-unie-002 De ChristenUnie wil dat het belastingstelsel wordt hervormd. Het huidige stelsel leidt tot ongelijkheid, en tot polarisatie  tussen jong en oud, werknemer en zzp’er en eenverdiener en tweeverdiener. En dat ziet er zo uit:

  • Werken wordt lonender – basistarief 34%, toptarief 49%….   Lees verder!

D66 Lokaal belastinggebied.   Wie moet betalen, moet ook kunnen meebepalen. Daarom wil D66 dat gemeenten financieel minder afhankelijk worden van het rijk. Dat doen we via een verschuiving vanuit de inkomstenbelasting naar gemeentelijke belastingen. Daarbij willen we dat de belastingen in totaal niet stijgen en bij voorkeur lager worden. We zorgen ervoor dat de solidariteit tussen gemeenten onderling in stand blijft. Dat geeft gemeenten meer armslag om eigen keuzes te maken en inwoners meer mogelijkheden om iets te vinden van die keuzes. Het versterkt de lokale democratie en laat werken meer lonen. Dit draagt bij aan ons ideaal dat mensen zelf meebeslissen over de keuzes die hun levens raken….  Lees verder!


denk2

  Geen  standpunt


https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma Wanneer over belastingmoraal wordt gesproken is dat meestal in negatieve zin. Dan gaat het over bedrijven of mensen die proberen belastingen te ontwijken. Natuurlijk moet iedereen zich aan de wet houden. Maar het eerste gebod van de belastingen is volgens Forum voor Democratie gericht tot de overheid: In een democratie heeft de overheid de plicht om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden….    Lees verder!


logo-groen-links-002 GroenLinks verlaagt de belasting voor mensen met een kleine beurs. Vervuilers en mensen met een hoog inkomen gaan meer belasting betalen.    Bij GroenLinks gaan mensen met een laag inkomen erop vooruit. GroenLinks verlaagt de inkomensbelasting voor de laagste inkomens. Daarnaast wordt het voordeliger voor werkgevers om die mensen in dienst te nemen. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Bovendien houden mensen met lage inkomens meer geld over. Daarmee wordt de economie verder gestimuleerd.  Vervuiler   betaalt. We laten de vervuiler meer betalen……    Lees verder!


pvda

Geen Standpunt


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small Belasting- en investeringsverdragen.    De vele bilaterale belasting- en investeringsverdragen die Nederland heeft gesloten moeten doorgelicht worden op hun effecten voor milieu en het ontstaan van belastingconcurrentie tussen landen om bedrijven aan te trekken ten laste van de burger….   Lees verder! Tip: gebruik ook de standpunten zoekfunctie!


pvv2

  Geen standpunt.


logo_50plus   8. Belastingen.

• Ouderen worden stapelgek van de opeenstapeling van de alleen op ouderen gerichte belastingverzwaringen. Hieraan gaat 50PLUS een eind maken.
• Successiebelasting geheel afschaffen, met als gevolg verminderde belasting- en kapitaalvlucht.
• Het fiscaal beleid moet uitgaan van gelijke behandeling van werkenden, mensen die niet kunnen werken en gepensioneerden.
• Belastingvrij schenken tot maximaal € 100.000,- zonder regels voor leeftijd en zonder regels voor besteding van het ontvangen bedrag…..   Lees verder!


logo-sgp-002 Zondag rustdag…..  we luisteren naar het Woord van God,  SGP  ‘winkel’ .  Morgen hopen we weer voor u klaar te staan….   Lees verder!


sp  De overheid moet belasting heffen om zaken als onderwijs, zorg, de wegen en de politie te betalen. De SP wil dat hierbij solidariteit het uitgangspunt is: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Wie meer kan bijdragen, moet dat doen. En wie minder heeft, hoeft minder bij te dragen. Wat de SP betreft dient het belastingstelsel een grotere bijdrage te leveren aan het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat doen we door de inkomstenbelasting te verlagen voor degenen met lage en middeninkomens. De hoogste inkomens gaan juist iets meer belasting betalen.  Lees verder!


logo-vvd-002  Nederlanders verdienen hun geld door hard te werken. Zij verdienen het ook om zelf te beslissen wat ze met dat geld doen. Wij willen dat de overheid alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. Daardoor kunnen de belastingen omlaag, zodat mensen de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken. Daarnaast willen we het belastingstelsel eenvoudiger maken, zodat het weer voor iedereen begrijpelijk wordt.  Lees verder!


<strong>Wat kun je bij ons nog meer vinden over dit thema?</strong>

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 denk2 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp logo-vvd-002


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op  12-11-2017
Advertenties