Belastingontwijking

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

plak hier info


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150  Geen standpunt


logo-christen-unie-002 Na LuxLeaks en de PanamaPapers dienen mondiale, maar in elk geval Europese afspraken te worden gemaakt over het betalen van belastingen. Uitgangspunt dient te zijn, dat belasting wordt betaald waar de winst wordt gemaakt of inkomen wordt verkregen.

De ChristenUnie stelt daarom de volgende maatregelen voor:      Lees verder!


D66     Geen standpunt


denk2

Geen standpunt


https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma    Geen standpunt


logo-groen-links-002

In Nederland betalen we allemaal belasting. Van belastingen betalen wij onder andere ziekenhuizen, wegen en politieagenten. Bedrijven maken hiervan net zo goed gebruik als burgers, dus ook zij betalen belasting. Grote multinationals gebruiken de Nederlandse belasting regels echter om zo min mogelijk belasting te betalen. GroenLinks vindt dit onacceptabel……    Lees verder!


pvda  …. De PvdA wil met internationale afspraken bereiken dat bedrijven eerlijk en transparant belasting betalen over hun winst. De concurrentie tussen landen moeten we zien te doorbreken door te werken aan een harmonisatie van de grondslag van de vennootschapsbelasting en het invoeren van minimumtarieven. De belastingdiensten van landen moeten ook nauwer gaan samenwerken zodat we zwartspaarders en internationale witwasconstructies slimmer aanpakken. Dat bereiken we door in Europa de handen ineen te slaan….   Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small    Geen standpunt


pvv2    Geen standpunt


logo_50plus    Geen standpunt


logo-sgp-002    Geen standpunt


sp  Belastingontwijking en –ontduiking door bedrijven of door rijke personen die hun toevlucht zoeken in belastingparadijzen zorgen er voor dat overheden te maken krijgen met teruglopende inkomsten. Naar schatting loopt Nederland jaarlijks meer dan vijftien miljard mis door belastingontwijking en –ontduiking. Anderen moeten opdraaien voor die rekening in de vorm van hogere belastingen of bezuinigingen op publieke diensten. Veel multinationals betalen in Nederland nauwelijks belasting. Nederland is een doorvoerhaven voor het doorsluizen van winsten naar belastingparadijzen. De maatregelen die de EU heeft genomen tegen belastingontwijking, lossen het probleem niet op……      Lees verder!


logo-vvd-002    Lees verder!


 

Wat kun je bij ons nog meer vinden over dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp 


Geen standpunt of informatie over dit thema.

denk2 https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma logo-vvd-002


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op 5-12-2017

 

Dit is geen commerciële website. De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.
Advertenties