Bureaucratie en regeldruk

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”]//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.jsnn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({n google_ad_client: “ca-pub-2455691876686809”,n enable_page_level_ads: truen });n"},"args":{"before_widget":"

“,”after_widget”:”

","before_title":"<h3 class="widget-title">","after_title":"</h3>","widget_id":"widget-0-0-0"}}” />[/siteorigin_widget]

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

Uit het  regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte IIIRuimte,

  • vertrouwen en verantwoording.       Uit de pilot regelluwe scholen blijkt dat sommige landelijke regels probleemloos geschrapt kunnen worden. Dat gaat het kabinet doen. In het verlengde hiervan stimuleert het kabinet de sector om de eigen administratieve regeldruk terug te dringen.
  • Ruimte voor ondernemers.          Wet- en regelgeving wordt gemoderniseerd zodat bedrijven met hun diensten en producten beter kunnen inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen. Regeldruk en administratieve lasten worden beperkt, bijvoorbeeld door de huidige bedrijfs-effectentoets uit te breiden met een MKB-toets.
  • Inzet in de Europese Unie.        Tegelijkertijd zetten we in op vereenvoudiging van het GLB en daarmee op een verlaging van de regeldruk vanuit Europa. We streven op Europees niveau naar doelvoorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van lucht en oppervlaktewater, om op nationaal niveau vrijheid te behouden voor de invulling van de doelen. Ook moet er op nationaal niveau voldoende ruimte zijn voor pilots om op een efficiënte manier aan de eisen van richtlijnen (bijv. de Nitraatrichtlijn) te voldoen.
  • Eigen betalingen en administratieve lasten. We vinden het belangrijk dat de zorg betaalbaar is voor iedereen en erkennen dat er een stapeling van eigen betalingen kan plaatsvinden. Daarom nemen we o.a. de volgende maatregelen: Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels. Met gemeenten organiseren we ook een schrapsessie met  vrijwilligers en mantelzorgers.

Lees het regeerakkoord


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150  Geen standpunt


logo-christen-unie-002   Geen standpunt


D66     Geen standpunt


denk2     Geen standpunt


https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma    Geen standpuntlogo-groen-links-002    Geen standpunt


pvda    Geen standpunt


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small    Geen standpunt


pvv2    Geen standpunt


logo_50plus    Geen standpunt


logo-sgp-002  De sterk toegenomen regeldruk wordt in de hele zorgsector en door cliënten als een groot probleem ervaren. Goede, verantwoorde zorg moet weer op de eerste plaats komen en niet allerlei regeltjes die daar weinig aan bijdragen. Daarom vindt de SGP dat de regeldruk in de zorgsector verminderd moet worden. Hoe? Onder anderen door de coördinatie en afstemming tussen de overheidsinstanties te verbeteren. Door de verschillende financieringsstromen in de zorg beter op elkaar af te stemmen…..   Lees verder!


sp    Geen standpunt


logo-vvd-002    Geen standpunt


Wat kun je bij ons nog meer vinden over dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 denk2 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp 


Geen standpunt of informatie over dit thema.

https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma  logo-vvd-002 


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op  18-11-2017
Dit is geen commerciële website. De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.
Advertenties