Discriminatie

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

Een democratische samenleving kan alleen functioneren als we een grens trekken als vrijheden van de ander worden bedreigd, als iedereen meedoet en discriminatie wordt bestreden. Voor homohaat, antisemitisme, moslimhaat, eerwraak, genitale verminking, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en tegen minderheden is geen plaats in onze samenleving.

Lees het regeerakkoord (blz 54)


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150  Geen standpunt


logo-christen-unie-002   Geen standpunt


D66  Voor D66 is etnisch profileren onacceptabel. Etnisch profileren betekent dat de politie bij preventieve politie-acties extra let op personen met een migrantenachtergrond, zonder dat dit gerechtvaardigd kan worden. Helaas komt etnisch profileren in Nederland nog steeds voor. D66 is hier in het kader van discriminatie op tegen. Maar ook wordt het vertrouwen van mensen in de politie grotendeels bepaald door het contact tussen burgers en politie. Etnisch profileren draagt er niet aan bij om dit vertrouwen te versterken. D66 vindt het in dit licht belangrijk dat het politiekorps zich inzet voor een etnisch diverser korps, dus dat meer politieagenten een andere afkomst hebben dan de Nederlandse.   Lees verder! standpunt


denk2  Discriminatie wordt bestraft met een  Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD)  Volgens DENK is de neiging tot discriminatie bij sommige mensen af te leren na een veroordeling. DENK is daarom:  Vóór het opleggen van een EMD na veroordelingen voor discriminatie, zodat racisten hun leven kunnen beteren.    Lees verder!


https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma Geen standpunt


groen links discriminatie  Wie te maken heeft gehad met discriminatie weet hoe kwetsend dit is. Maar het is ook frustrerend om vals te worden beschuldigd van discriminatie. GroenLinks wil dat het verbod op discriminatie strenger wordt gehandhaafd. Meldingen moeten serieus worden genomen en vlot worden behandeld. Alle politieregio’s gaan geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuele personen registreren. Naast antisemitisme wordt ook moslimdiscriminatie apart geregistreerd. Geweld met een discriminerend karakter (hate crimes) worden zwaarder bestraft.  Lees verder!


pvda

Discriminatie tast de verbonden samenleving aan. Daarom lanceerden wij in het verkiezingsprogramma een groot aantal voorstellen om discriminatie tegen te gaan. Zo willen we die beter bestrijden door meer gespecialiseerde agenten in te zetten. Ook willen wij dat slachtoffers van discriminatie makkelijker zich tot de politie kunnen richten. Veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond voelen zich gekwetst door denigrerende generalisaties en diskwalificaties. Wij willen dat mensen meer bewust maken van het bestaan van vooroordelen, onderhuids racisme en ‘alledaagse’ discriminatie. Als het nodig is passen we de wetten tegen discriminatie en racisme aan. Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small  De Partij voor de Dieren is tegen elke vorm van discriminatie op basis van ras, sekse, afkomst, seksuele geaardheid, religie of levensbeschouwing. Ook politieke partijen mogen niet discrimineren naar sekse, ook niet waar de overwegingen daartoe ingegeven worden door levensbeschouwelijke opvattingen. Er moet met kracht worden opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie. De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (LHBT) – zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechting. Etnisch profileren moet tegengegaan worden door onder meer een registratiesysteem waarin vermeld wordt waarom iemand staande is gehouden  Lees verder!


pvv2    Geen standpunt


logo_50plus

D     Het bestrijden van alle vormen van discriminatie moet hoog op de agenda blijven. 50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal. Leeftijdsdiscriminatie wordt als term in de Grondwet opgenomen.  Lees verder!


logo-sgp-002    Geen standpunt


sp   Discriminatie is de bijl aan de wortel van de samenleving. Het uitsluiten van mensen om wie ze zijn is een kwalijke zaak en moet hard worden aangepakt. Meldingen en aangiften van discriminatie moeten altijd serieus genomen worden. De SP wil de capaciteit en ook de deskundigheid bij politie en justitie vergroten. Gemeenten moeten meer doen om discriminatie bij het uitgaan te voorkomen. Leerlingen krijgen een acceptatierecht, zodat zij niet geweigerd kunnen worden vanwege hun (religieuze) achtergrond. De aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt is nu te vrijblijvend en moet grotere prioriteit krijgen. De arbeidsinspectie moet de mogelijkheid krijgen om meldingen van (leeftijds-) discriminatie te onderzoeken en overtreders te beboeten. Op deze manier kan ook ongelijke beloning van vrouwen die voor eenzelfde functie een lagere beloning krijgen beter bestreden worden. Lees verder!


logo-vvd-002

De Nederlandse wet is glashelder: discriminatie is verboden. Wij willen dat tegen elke vorm van discriminatie hard wordt opgetreden. Ieder mens is gelijkwaardig.

Discriminatie bij sollicitaties is een maatschappelijk probleem. Wij willen dat slachtoffers van discriminatie weerbaar worden, of ze nu Jan, Marieke of Mohammed heten. Je kunt discriminatie het best tegengaan door op te komen voor jezelf en voor een ander. Door het goede voorbeeld te geven.  Lees verder!


Wat kun je bij ons nog meer vinden over dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 denk2 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp logo-vvd-002


Geen standpunt of informatie over dit thema.

https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma 


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op  19-11-2017
Dit is geen commerciële website. De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.