Ons standpunt over Jeugdzorg

Kies een item in de menubalk en klik dan op het logo van een partij.

Uit het regeerakkoord 2017-2021

Jeugdhulp

  • Ouders kunnen rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Dit gebeurt binnen bestaande kaders, waarbij meer aandacht komt voor hechtingsproblematiek en opvoeding. Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen.
  • Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur als dit in het belang van het kind is in een pleeggezin of gezinshuis. Daarbij is ruimte voor innovatie. We voeren het Actieplan Pleegzorg samen met de  sector voortvarend uit om voldoende pleegouders te werven en te ondersteunen.
  • De Jeugdwet wordt geëvalueerd met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-GGZ. Knelpunten die daaruit blijken, pakken we aan. De ondersteuning van de transformatie van de jeugdhulp krijgt een verolg. We stellen de invulling hiervan vast in overleg met gemeenten en de sector en stellen hiervoor tijdelijk middelen (die optellen tot 54 miljoen euro) beschikbaar als co-financier.
  • Voor het behoud van specialistische jeugdhulp kan regionale samenwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om gezamenlijk in te kopen en bedrijfsprocessen en verantwoordingssystemen af te stemmen. Als gemeenten de  noodzakelijk geachte samenwerking op deze terreinen niet zelf regelen, dan dwingt het Rijk dit af. Voor gecertificeerde jeugdinstellingen kunnen gemeenten kiezen voor een subsidierelatie.
  • Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.

cda-logo-150x150Het CDA is voorstander van de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten, maar wel onder de juiste randvoorwaarden en met minder bezuinigingen…..


logo-christen-unie-002Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. In eerste instantie is ingezet op zorgcontinuïteit. Om de transformatie naar de bedoeling te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering….,


denk2Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg. DENK vindt dat de zorg voor jongeren met een beperking en pleegkinderen meer aandacht behoeft. De nieuwe jeugdwet biedt de kaders, maar de invulling kan veel beter. DENK is daarom….


logo-groen-links-002GroenLinks staat achter het organiseren van jeugdzorg bij de gemeenten, maar wil scherpe landelijke controle op de uitvoering…..


pvdaDe behoeften van het gezin staan voorop bij jeugdzorg, dat bewerkstelligen we door ze zélf de regie te geven. Gezinnen hebben met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen……


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-smallDe Partij voor de Dieren vindt dat de problemen in de jeugdzorg met spoed moeten worden aangepakt. De geplande bezuinigingen en bijbehorende transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten moeten worden teruggedraaid. De PvdD is er wel voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar niet als deze gepaard gaat met een grootschalige bezuiniging…..


logo-sgp-002

Ouders ontlenen meestal veel vreugde aan hun kinderen. Maar bij het opgroeien van kinderen doen zich ook allerlei vragen en problemen voor. Dat is eigen aan de opvoeding. We moeten dit niet onnodig gaan problematiseren. De meeste ouders redden zich behoorlijk, vaak met enige hulp uit hun omgeving. Toch zijn er ook ouders die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Het is belangrijk dat er dan voldoende voorzieningen zijn. Een eenvoudig advies en lichte vormen van hulp kunnen soms grote problemen voorkomen.


spDe huidige Jeugdwet die gemeenten de taak heeft gegeven voor de jeugdzorg, moet flink onder handen genomen worden. Om te beginnen komt er een recht op jeugdzorg, en een basistakenpakket voor gemeenten, zodat niet per gemeente verschilt of een kind of gezin met problemen wel of geen ondersteuning krijgt. Het geld wordt geoormerkt……


logo-vvd-002Als ouders en kinderen een probleem hebben, dan kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Dat is voor veel mensen een forse stap. Daarom willen we dat het gezin niet steeds met verschillende gezichten te maken krijgt……


Wat kun je vinden op onze website over dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 denk2  logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp logo-vvd-002


Geen Standpunt of informatie.

https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma


Bekijk de politieke successen van de partijen.

Info RijksoverheidWikipedia en Twitter.  

Deze pagina is gemaakt of aangepast op  20-6-2017

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.