LelystadAirport

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

…….   Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten.
Het kabinet gaat de voorgenomen aanpassing van het luchtruim per 2023, of zoveel eerder als mogelijk realiseren om vliegroutes in het hele land te optimaliseren en verkorten. Dit leidt tot minder geluidsoverlast en CO2-uitstoot, en de mogelijkheid voor Schiphol en Lelystad Airport om zich goed te ontwikkelen…….

Lees het regeerakkoord (blz 42)


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150 De focus van de nieuwe luchtvaartnota zal worden gelegd op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen voor een betere leefomgeving en luchtkwaliteit. De sector zelf kan met slimmere en schonere vliegtuigen ruimte creëren voor groei van het aantal vluchten. Een veilige afhandeling van het vliegverkeer staat daarbij op één. Het selectiviteitsbeleid moet beter. Op Schiphol geven we voorrang aan vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Eindhoven Airport en Lelystad Airport zijn de belangrijkste luchthavens voor vakantievluchten…..    Lees verder!


logo-christen-unie-002   Geen standpunt


D66     Geen standpunt


denk2     Geen standpunt


https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma    Geen standpunt


logo-groen-links-002 Veel regionale luchthavens worden met grote subsidies draaiende gehouden. Vliegveld Twente wil heropenen, Lelystad en Eelde hun banen verlengen en andere luchthavens willen flink uitbreiden. Zo dreigt vliegtuiglawaai in Nederland enorm toe te nemen en wordt de lucht steeds verder vervuild. GroenLinks vindt dat dit moet stoppen en wil bovendien niet nog meer overheidsgeld verspillen aan luchthavens die niet levensvatbaar zijn.   Lees verder!


pvda Lelystad Airport willen wij uitbreiden, vooral om vakantieverkeer over te nemen van Schiphol. Lelystad Airport wordt met een goede ov-verbinding direct verbonden met het Noorden en de Randstad/Schiphol. De luchthavens Schiphol, Eindhoven en Lelystad zijn van vitaal belang voor de Nederlandse economie en blijven dus in overheidshanden.  Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het uitbreiden van luchthavens. Nederland moet dan ook niet investeren in de uitbreiding van luchthavens. Schiphol, luchthaven Lelystad en Maastricht Aachen Airport moeten dus niet verder uitgebreid worden en vliegveld Twente moet niet worden aangelegd. Het uitbreiden van luchthaven brengt namelijk negatieve effecten met zich mee. Naast geluidshinder en het verdwijnen van natuurgebieden heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu……    Lees verder!


pvv2    Geen standpunt


logo_50plus 41. Schiphol en de Rotterdamse haven

• Groei van de luchthaven Schiphol, met als overloop de luchthaven Lelystad, wordt toegestaan om de positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats te borgen. De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door strenge handhaving van de regels over geluidsbelasting.   Lees verder!


logo-sgp-002    Geen standpunt


sp.. De SP is terughoudend bij het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens. We zien dat deze luchthavens vaak een noodlijdend bestaan leiden en voor extra overlast zorgen voor de omgeving. De SP is tegenstander van het openen van Lelystad Airport als overloop luchthaven van Schiphol.  Lees verder!


logo-vvd-002 Daarom vinden wij het belangrijk dat Schiphol de ruimte krijgt om te groeien.

Dat mag niet betekenen dat de omgeving verder op slot gaat. Woningbouw en de ontwikkeling van bedrijven in de omgeving moet mogelijk blijven. We willen dat ook de luchthavens in Eindhoven en Lelystad kunnen uitbreiden om een deel van de extra reizigers op te vangen…    Lees verder!


Wat kun je bij ons nog meer vinden over dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus sp logo-vvd-002


Geen standpunt of informatie over dit thema.

denk2 https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma logo-sgp-002 


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op  11-12-2017
Dit is geen commerciële website. De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.
Advertenties