Verkeer

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

…….. We zetten de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten uit de NMCA aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Rand stad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld.
Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de verlengde A15, de A13- A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht. Naast de al afgesproken natuurcompenserende maatregelen voor Amelisweerd, gaat het kabinet met de regio Utrecht aan de slag met de Noordelijke Randweg en een betere OV-verbinding voor Utrecht Science Park/de Uithof dat ook dient als alternatief voor Utrecht CS………..

Lees het regeerakkoord (blz 41)


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150  Geen standpunt


logo-christen-unie-002   Geen standpunt


D66 Voor D66 is verbetering van bestaande (spoor)wegen de eerste keus. Nieuwe wegen worden alleen aangelegd als deze echte meerwaarde opleveren. Bovendien mag het niet onevenredig veel ruimte innemen of negatieve invloed op de natuur of op de gezondheid van omwonenden hebben. Bestaande wegen kunnen beter worden benut, bijvoorbeeld door intelligente verkeerssystemen of het scheiden van doorgaand en regionaal verkeer. Goede inpassing van nieuwe wegen is bij aanleg een noodzakelijke voorwaarde.  Lees verder!


denk2     Geen standpunt


https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma    Geen standpunt


logo-groen-links-002 GroenLinks kiest niet voor investeringen in asfalt, maar in openbaar vervoer. Autorijden veroorzaakt drie keer zoveel CO2-uitstoot als reizen per trein. De kosten daarvan worden afgewenteld op de gemeenschap, net als veel andere kosten van vervuiling. Dit moet veranderen; vervuilers moeten gaan betalen.  Lees verder!


pvda  Daarom steunen we de aanleg van nieuwe wegen en verbreding van wegen als is aangetoond dat dit verkeerskundig noodzakelijk is en de schade voor natuur en milieu beperkt blijft. Na 2020 is er onder andere door de vergrijzing, jongeren die minder autorijden, het nieuwe werken en technologische ontwikkelingen waarschijnlijk weinig tot geen mobiliteitsgroei meer. Bovendien verandert de wijze waarop we ons verplaatsen over de weg…..   Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small    Geen standpunt


pvv2    Lees verder!


logo_50plus 20. Verkeer en wegen

• In de komende jaren zal de zelfrijdende auto snel oprukken. Het verschil tussen openbaar en eigen vervoer zal daardoor vervagen. Dat heeft grote voordelen voor ouderen en mindermobiele reizigers. Alle besluiten moeten op deze ontwikkeling inspelen………   Lees verder!


logo-sgp-002   Mobiliteit is voor mensen erg belangrijk. Voor het werk, voor sociale contacten en voor recreatie. SGP kiest daarom voor beleid, waarin auto en OV op waarde worden geschat. Een beleid dat zich kenmerkt door een nuchtere kijk op mobiliteit. Mobiliteit is onmisbaar. Tegelijkertijd is helder, dat mobiliteit niet onbeperkt genoten kan worden.  Lees verder!


sp Nog altijd vallen er per jaar ruim zeshonderd slachtoffers in het verkeer. De regels voor verkeersveiligheid kunnen worden aangescherpt. Zo willen we dat mensen die keer op keer verkeersovertredingen maken, harder worden aangepakt en het risico lopen het rijbewijs kwijt te raken. De SP is niet enthousiast over het alcoholslotprogramma. Wij zien liever dat iemand die gepakt wordt met teveel alcohol het rijbewijs voor bepaalde tijd kwijt raakt……    Lees verder!


logo-vvd-002  Wij willen minder files. Voor onze economie is het heel belangrijk dat Nederland in beweging blijft. Daarom hebben we ook in tijden van crisis meer dan 1.500 kilometer nieuw asfalt aangelegd en ingepland. Toch zijn we nog niet klaar. Ook in de toekomst willen we nieuwe wegen blijven aanleggen. Dat zorgt niet alleen voor minder files, maar levert ook meer banen op in de bouwsector….  Lees verder!


Maar nu de praktijk. Wat hebben wij gedaan voor dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp logo-vvd-002


Geen standpunt, informatie of activiteiten gevonden.

denk2 https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma 


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.

Bekijk de politieke successen van de partijen.

Deze pagina is gemaakt of aangepast op  20-12-2017

Dit is geen commerciële website., maar een uit de hand gelopen hobby.  De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.

Advertenties