Veehouderij / Bio-industrie

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

Dierenwelzijn

  • Het kabinet voert een verkenning uit naar het verder beperken van het vervoer van dieren en verbetering van het comfort bij het vervoer en zal voorstellen doen voor regelgeving op Europees niveau, inclusief een sluitend controle- en sanctieregime.
  • Het kabinet wil het aantal stalbranden verminderen en zal hiertoe samen met verzekeringsmaatschappijen en ketenkwaliteitsystemen vóór 2019 afspraken maken over de bestrijding van knaagdieren door ondernemers en een periodieke elektrakeuring.
  • Het kabinet wil geen wettelijke verplichting tot weidegang. De sector dient er daarom voor te zorgen dat de eigen doelstellingen in 2020 haalt.

Lees het regeerakkoord (blz (45)


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150 Op het gebied van de veehouderij komt het CDA in de eerste plaats op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Het CDA is tegen megastallen die gerund worden door zetbazen van grote concerns. Wij zijn niet tegen schaalvergroting, als het maar op een duurzame manier gaat. Schaalvergroting moet geen doel op zich zijn. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet sterk worden verminderd. Beslissingen over de vestiging of uitbreiding van bedrijven moeten op lokaal en regionaal niveau worden genomen.   Lees verder!


D66

In de veehouderij blijft een toenemende trend aanwezig voor schaalvergroting. Een aantal provincies, waaronder Noord-Brabant en Groningen, voert projecten uit om criteria op te stellen met betrekking tot uitbreidingen. Grofweg zijn deze, en andere, provincies geïnteresseerd in hoe zij de duurzame en ecologische veehouderij  ‘voorrang’ kunnen geven op veehouderijen die niet duurzaam of ecologisch zijn. D66 wil dat ook op landelijk niveau meer gestuurd wordt op welke veehouderijen wel mogen uitbreiden en welke niet…. Lees verder!


pvda

Duurzaamheid en dierenwelzijn staan voorop

Dat betekent dat we de omvang van de veestapel controleren op dierrechten, waarbij de volksgezondheid is gegarandeerd, er geen overlast ontstaat en dat duurzaamheid en dierenwelzijn wordt gediend. Er komt een eind aan de bouw van nieuwe megastallen. Bij de huidige intensieve veehouderij staat dierenwelzijn voorop…. Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small   Nederland is momenteel het meest veedichte land ter wereld. In de afgelopen 50 jaar heeft de Nederlandse veehouderij zich ontwikkeld tot een vee-industrie waarin jaarlijks circa 500 miljoen dieren gedood worden. De dieren zijn in deze periode steeds intensiever geëxploiteerd. Ze hebben minder ruimte gekregen, ze zien het daglicht niet meer en groeien als gevolg van fokprogramma’s, voer en medicijnen onnatuurlijk snel. Slachtkuikens kunnen na enkele weken hun eigen lichaamsgewicht niet meer dragen, koeien produceren vier keer meer melk dan 100 jaar geleden en kippen leggen achtmaal zoveel eieren als vroeger. In de overvolle stallen is er voor de dieren niets te beleven, waardoor ze aan stress lijden en ernstig gestoord gedrag vertonen.

Lees verder!


logo_50plus Land- en tuinbouw

50PLUS is voor versterking van de positie van de agrarische sector. Er komt extra stimulans voor landbouwtechnologie, duurzame methoden, innovaties en landbouwonderwijs. 50PLUS wil daarentegen beperking van grootschalige intensieve veehouderij, dus geen megastallen. Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moet sterk verminderd worden.  Lees verder!


logo-sgp-002   De veehouderij is vaak de gebeten hond. Of het nu gaat om de uitstoot van ammoniak, de import van soja, het uitbreken van dierziektes, dierenwelzijn of ‘megastallen’. De sector is volop aan de slag met verduurzaming. Dat verdient stimulans. De SGP wil daarom meer geld en ruimte voor innovatie, duurzame stalsystemen….  Lees verder!


sp De SP wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit versterken. Misstanden bij het transport van dieren en in slachterijen willen we strenger aanpakken. Transporten van slachtdieren over lange afstanden worden  verboden….  Lees verder!


Wat kun je bij ons nog meer vinden over dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 denk2 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp 


Geen standpunt of informatie over dit thema.

https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma  logo-vvd-002


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op  7-11-2017

//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-2455691876686809”,
enable_page_level_ads: true
});

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.