Vuurwerk

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

Informatie van de rijksoverheid

Om de overlast van vuurwerk te beperken mag u vuurwerk alleen kopen en afsteken op vastgestelde tijden. Gemeenten kunnen binnen aangewezen zones het afsteken van vuurwerk verbieden. Zoals in de buurt van een ziekenhuis, dierenasiel en kinderboerderij. Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken. Dit vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen….

Lees verder!


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150  Geen standpunt


logo-christen-unie-002   Geen standpunt


D66     Geen standpunt


denk2     Geen standpunt


https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma    Geen standpunt


logo-groen-links-002    Geen standpunt


pvda De PvdA is tegen een algeheel verbod op vuurwerk. Zo’n verbod zal juist leiden tot een toename van illegaal vuurwerk. De meeste ongelukken vinden plaats door het stunten met vuurwerk, door niet de nodige veiligheidsmaatregelen en instructies in acht te nemen , en vaak gaat het om het vuurwerk dat tijdens oud en nieuw ook al verboden is , omdat het te gevaarlijk is. Een simpel verbod is in onze ogen niet toereikend. We hebben daarom een veelzijdige aanpak nodig, met harde en zachte maatregelen en met lokaal maatwerk.   Lees verder!


partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small  De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk deze dagen stil te staan bij het leed dat consumentenvuurwerk veroorzaakt. Elke jaarwisseling ervaren veel dieren pijn, angst en stress. Niet alleen dieren maar ook honderden mensen lopen letsel op, in de meeste gevallen als gevolg van legaal vuurwerk. Daarom is de Partij voor de Dieren voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten.   Lees verder!


pvv2    Geen standpunt


logo_50plus 25. Veiligheid binnenland / criminaliteit

• Stimuleren van vuurwerkvrije zones en gemeentelijk professioneel vuurwerk. Er komt een vuurwerkverbod voor particulieren.     Lees verder!


logo-sgp-002 Het gebruik van vuurwerk moet sterk ontmoedigd worden door een vuurwerkheffing, beperking van de verkoop en het toewijzen van afsteeklocaties.    Lees verder!


sp    Geen standpunt


logo-vvd-002    Geen standpunt


Maar nu de praktijk. Wat hebben wij gedaan voor dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp 


Geen standpunt, informatie of activiteiten gevonden.

denk2 https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma logo-vvd-002


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op  18-1-2018
Dit is geen commerciële website., maar een uit de hand gelopen hobby.  De reclame is uitsluitend bedoeld om de onkosten te dekken.
Advertenties