Woningmarkt

Kies een standpunt in de menubalk en klik hier onder op het logo van een partij,

info regeerakkoord 2017 – 2021 kabinet-Rutte III

2.3 Wonen.
De economische crisis na 2008 heeft grote impact gehad op de woningmarkt, de woningbouw en de capaciteit van de bouwsector. Nu de economie sterk aantrekt, is de vraag naar woningen weer enorm toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, passend bij de financiële mogelijkheden en hedendaagse wensen van mensen. We geven prioriteit aan middenhuurwoningen in de vrije sector. Woningmarktbeleid vergt samenwerking met medeoverheden, corporaties en private partijen. Voor komende periode is het doel om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen te realiseren en flinke stappen te zetten voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Lees het regeerakkoord (blz 31)


Ons standpunt over dit thema.

 cda-logo-150x150Juist nu de economie aantrekt, wordt goed zichtbaar dat de woningmarkt niet op orde is. Lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen door de te hoge verhuurdersheffing. Veel te weinig huurwoningen in het zogenaamde middensegment. En nog steeds vijfhonderdduizend mensen die met hun inkomen geen recht meer zouden hebben op een sociale huurwoning, maar er wel wonen….   Lees verder!logo-christen-unie-002Een goed en betaalbaar huis in een leefbare buurt, dat is voor ons allemaal belangrijk. Dat is niet vanzelfsprekend, daar zijn we tijdens de achterliggende crisisjaren wel achter gekomen. Duur betaalde woningen kwamen onder water te staan en/of bleken moeilijk verkoopbaar. En de huurmarkt was en is voor veel mensen geen echt alternatief. In veel regio’s zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. In grote delen van Nederland functioneert de vrije huurmarkt niet goed….   Lees verder!


D66   …Veel huisbezitters wonen weliswaar goed, maar hebben hoge schulden die zij niet aflossen, met alle risico’s van dien. Over het geheel gezien, wordt er te weinig gebouwd, en wordt er bij het bouwen niet geluisterd naar de vraag. Hier moet verandering in komen.Door hervormingen op de woningmarkt aan te scherpen en door te zetten, zal de markt als geheel beter werken. Dit zal leiden tot kortere wachtlijsten, lagere schulden en een beter passend aanbod….   Lees verder!


logo-sgp-002   Al jaren staat het sein voor de woningmarkt op rood. De doorstroming schiet tekort. Teveel mensen zitten in een sociale huurwoning (scheefwonen) of hebben recht op huurtoeslag, terwijl ze een eigen woning aan kunnen. Voor starters is het lastig om de woningmarkt op te komen. Hier is de financiële en economische crisis bovenop gekomen. De huizenmarkt zit nu helemaal vast. Dat is niet alleen slecht voor degenen die een huis zoeken (vooral starters!), maar ook voor de bouw. Als nu snel en doortastend wordt gehandeld, snijdt het mes aan twee kanten. Kern van de oplossing die de SGP voorstelt, is het bevorderen van het aflossen van leningen en starters meer kansen geven zodat de doorstroming op gang komt. Lees verder!


Wat kun je bij ons nog meer vinden over dit thema?

cda-logo-150x150 logo-christen-unie-002 D66 denk2 logo-groen-links-002 pvda partij-voor-de-dieren-pvdd-logo-2015-small pvv2 logo_50plus logo-sgp-002 sp logo-vvd-002


Geen standpunt of informatie over dit thema.

https://forumvoordemocratie.nl/verkiezingsprogramma 


Informatie over dit thema bij:  RijksoverheidWikipedia en Twitter.
Bekijk de politieke successen van de partijen.
Deze pagina is gemaakt of aangepast op  10-11-2017
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: “ca-pub-2455691876686809”,
enable_page_level_ads: true
});

Advertenties